Kāpēc pasīvais optiskais tīkls (PON)?

Galvenā PON tehnoloģijas priekšrocība – starp operatora piekļuves mezglu un abonentu nav iekārtu, kam nepieciešams elektrobarošanas avots. Tikpat būtisks ir fakts, ka optiskais kabelis morāli nenoveco un tam ir augsta signāla noturība, kas mājas iekšienē to ļauj instalēt neierobežotā garumā. Turklāt optiskais mājas sadales tīkls nav dārgs. Būvējot optisko tīklu, posmā no piekļuves mezgla līdz daudzdzīvokļu mājām optiskās maģistrāles iegulda jau esošajos sakaru kanālos. Optiskajām maģistrālēm tiek izmantoti 96, 48, 24 vai 12 šķiedru ārtelpu optiskie kabeļi. Šo kabeļu tilpumu aprēķina, vadoties no kabeļu kanālu ietilpības un dzīvokļu skaita mājās. Kad pieņemts lēmums par konkrēta mikrorajona izbūvi, tiek veikta situācijas apsekošana dabā, vienlaikus pārbaudot kabeļu kanālus un ievadus ēkās.

Ja apsekošanas laikā tiek atklāti būtiski trūkumi, var koriģēt maģistrāles izbūvi vai veikt papilddarbus nepilnību novēršanai. Ēkās tiek izmantots kompānijas Prysmian izstrādātais risinājums VertiCasa, brīvi esošas optiskās šķiedras ievietojot īpašā aizsargčaulā. Kabeļu mazais diametrs ļauj tos ievilkt esošajos stāvvados vai nepieciešamības gadījumā stiprināt pie sienas, aizsargājot ar neliela izmēra penāļiem. Vertikālā tīkla projektēšanas procesā ēkas tiek apsekotas, lai laikus konstatētu konstrukciju īpatnības un trūkumus. Maģistrālais un ēkas vertikālais kabelis tiek ievadīts īpašā savienošanas skapī, kas parasti atrodas pagrabā. Šajā skapī atrodas arī visas pārējās tehniskās ierīces, kas nepieciešamas optiskā kabeļa nodrošinājumam.

Būvējot optisko tīklu, svarīgi, lai būtu visā tā posmā būtu viena līdz trīs metināšanas vietas, bet „lauka” apstākļos (dzīvoklī, pagrabtelpā, bēniņos un citās vietās, kas nav speciāli piemērotas metinājuma darbu veikšanai) – ne vairāk kā divi optiskās šķiedras metinājumi. Montējot optiskās uzmavas un starpposma optiskos mezglus, tranzīta šķiedras jāatstāj neskartas, tiek grieztas tikai nepieciešamās šķiedras. Atsevišķās metinājuma vietās (piemēram, vertikālā kabeļa atzarojums uz dzīvokli) tiek izmatoti moderni pieslēguma veidi – mehāniskie šķiedru savienotāji un ātri montējamie spraudņi. Mehāniskā šķiedru savienojuma izveidošanai ir nepieciešami speciāli tam paredzēti instrumenti un aprīkojums. Gadījumos, kad jāizveido vienas šķiedras savienojums vietā, kur metināšana ir apgrūtināta un prasa daudz vairāk laika, šīs metodes izmantošana ir ekonomiski attaisnojama, pat neskatoties uz instrumentu un aprīkojuma augstajām cenām.

Soli pa solim līdz klientam jeb Svarīgu jēdzienu skaidrojošā vārdnīca

Resursu piešķiršana –100% piekļuves mezgla optiskā krosa un maģistrālo kabeļu resursi attiecīgam mikrorajonam, lai tiktu nodrošināts pietiekams resurss katram dzīvoklim. Maģistrāles izbūve – tiek izbūvēta maģistrāle atbilstoši paredzētajiem resursiem.

Mājas izbūve – šajā solī tiek ievilkts vertikālais kabelis, kura dzīslu skaits ir ~ 65% no dzīvokļu skaita, sadales skapī tiek uzstādīts optiskais kross, kas pilnībā atbilst mājas dzīvokļu skaitam. Šajā solī galvenais ir ātrs būvniecības temps un mazāks sākotnējais finansiālais ieguldījums. Māja pieslēgta – ir uzstādīts pasīvais optiskais sadalītājs jeb spliteris, kura resurss atbilst ~35% no kopējā dzīvokļu skaita. Pirmajā solī tiek ierīkots tikai viens sadalītājs, bet to skaitu vēlāk iespējams palielināt pēc vajadzības. Šajā solī svarīgākais ir ierīkošanas darbu vienkāršība un ātrums.

Pakalpojuma ierīkošana – tiek nodrošināts nepieciešamais materiālu daudzums un pēc klienta pieprasījuma veikta ierīkošana, izveidojot jaunu optisko instalāciju no vertikālā kabeļa līdz klienta dzīvoklim.